Używamy plików cookies, by ułatwić korzystanie z naszych serwisów.
Jeśli nie chcesz, by pliki cookies były zapisywane na Twoim dysku zmień ustawienia swojej przeglądarki. Kliknij "Zamknij" aby zaakceptować naszą politykę.

[ Zamknij ]

Aneks 3

Unia Europejska wobec ładu przestrzennego i polityki przestrzennej

Polska w niewystarczającym stopniu stosuje się do unijnych ustaleń w zakresie ładu przestrzennego i polityki przestrzennej, co w szczególności odnosi się do organów jednostek samorządu terytorialnego zlokalizowanych na szczeblu gmin. Spośród aktów prawnych, dokumentów i form współpracy należy tutaj wymienić m.in.:

– Zalecenia Parlamentu Europejskiego i Rady Unii Europejskiej z dnia 30 V 2002 r. (413/2002/EG) pn. „Rekomendacje Parlamentu Europejskiego i Rady Unii Europejskiej dotyczące realizacji Zintegrowanego Zarządzania Strefami Przybrzeżnymi w Europie”.

– Rezolucja Rady Unii z 12 lutego 2001, dotycząca jakości architektury w środowisku
miejskim i wiejskim.

– Karta z Torremolinas (Europejska Karta Planowania Regionalnego/Przestrzennego (the Torremolinas Charter – the European Regional/Spatial Planning Charter), przyjęta w 1984 r. przez Radę Europy.

– Jednolity Akt Europejski (the Single European Act – 1987), a następnie Jednolity Rynek (the Single Market –1992.

– Dyrektoriat Generalny ds. Polityki Regionalnej i Spójności -„DG Regio” (the Directorate-General for Regional Policy and Cohesion).

– „Europa 2000: poglądy na rozwój terytorium Wspólnoty” (Europe 2000: Views on the Development of the Territory of the Community”).

– Europa 2000+: współpraca w zakresie rozwoju przestrzennego Europy” (Europe 2000+:Co-operation for the Spatial Development of Europe”, pochodzący z 1994 r. był uaktualnioną i rozszerzoną wersją raportu z 1991 r.

– Komitet Planowania Przestrzennego (1991) skupiający ministrów ds.planowania przestrzennego.

– raport Duńskiej Narodowej Agencji Planowania Fizycznego (the Dutch National Physical Planning Agency) pt. Perspektywy w Europie (Perspectives in Europe) – 1991 r.

– Traktat z Maastricht (the Maastricht Treaty, 1991.

– cele i zasady opracowane podczas spotkania Nieformalnej Rady Ministrów ds. Planowania Przestrzennego (the Informal Council of Ministers of Spatial Planning) w Lipsku w 1994 r.

– Europejska Perspektywa Rozwoju Przestrzennego (European Spatial Development Perspective) – program przyjęty w maju 1999 r. w Poczdamie przez ministrów odpowiedzialnych za planowanie przestrzenne.

– „Europejskie Forum Polityki Architektonicznej” („European Forum for Architectural
Policies”) – 2000 r.

– ESPON (European Spatial Planning Observatory Network), będący europejską siecią obserwatoriów planowania przestrzennego – 5-letni program badawczy (2002-2006) realizowany w ramach inicjatywy wspólnotowej INTERREG III.

– URBACT – programu mający na celu organizowanie sieci współpracy miast europejskich w celu zwiększenia skuteczności polityk w zakresie niwelowania ekonomicznych, społecznych i środowiskowych problemów występujących w miastach.

– „Główne Zasady Zrównoważonego Rozwoju Przestrzennego Kontytnentu Europejskiego” (Guiding Principles for Sustainable Spatial Development of the European Continent) – opracowane w 2000 r. w Hanowerze na forum Konferencji Ministrów Odpowiedzialnych za Planowanie Przestrzenne/Regionalne (CEMAT).

– Agenda Terytorialna Unii Europejskiej (Territorial Agenda of the European Union Europejska Agenda Terytorialna, Espoo 2006.

– Rozporządzenie Rady (WE) nr 1083/2006 z 11 lipca 2006 r. ustanawiające przepisy ogólne dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności i uchylające rozporządzenie (WE) nr 1260/1999.

– Rozporządzenie (WE) nr 1080/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady z 5 lipca 2006 r. w sprawie Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

– Rozporządzenie (WE) nr 1081/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady z 5 lipca 2006 r. w sprawie Europejskiego Funduszu Społecznego i uchylające rozporządzenie (WE) nr 1784/1999.

– Rozporządzenie Rady (WE) nr 1084/2006 z dnia 11 lipca 2006 r. ustanawiające Fundusz Spójności i uchylające rozporządzenie (WE) 1164/94.

– Rozporządzenie (WE) nr 1082/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 5 lipca 2006 r. w sprawie Europejskiego Ugrupowania Współpracy Terytorialnej (EUWT).

– Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1828/2006 z 8 grudnia 2006 r. ustanawiające szczegółowe zasady wykonania rozporządzenia Rady (WE) nr 1083/2006 ustanawiającego przepisy ogólne dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności oraz rozporządzenia (WE) nr 1080/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

– Komunikat Komisji do Rady i Parlamentu Europejskiego „Polityka spójności i miasta – rola miast i aglomeracji w odniesieniu do wzrostu i zatrudnienia w regionach” COM(2006) 385 z 12 lipca 2006 r.

– Karta Lipska na rzecz Zrównoważonych Miast, przyjęta na Nieformalnym Spotkaniu Ministrów Państw Członkowskich Unii Europejskiej ds. Rozwoju Miast i Spójności Terytorialnej, które odbyło się 24-25 maja 2007 roku w Lipsku.

– raport ekspercki „Stan terytorialny i perspektywy Unii Europejskiej” (Territorial State and Perspectives of the European Union), przyjęty w 2005 r. w Luksemburgu przez ministrów UE.

– Zielona Księga w sprawie spójności terytorialnej przyjęta 6 października 2008 r. przez Komisję Europejską.


poprzedni rozdział
« Sierpień 2020 »
PnWtŚrCzPtSbNd
1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31

Kultura w internecie


Miejskie powidoki


Partner technologiczny
Orange
Partnerzy
Województwo Małopolskie Urząd Miasta Krakowa
Współorganizatorzy
Uniwersytet Krakowskie
Organizator
NCK
Pod patronatem
Ministerstwo
Partnerzy medialni
Logo Logo Logo Logo Logo Logo Logo Logo