Używamy plików cookies, by ułatwić korzystanie z naszych serwisów.
Jeśli nie chcesz, by pliki cookies były zapisywane na Twoim dysku zmień ustawienia swojej przeglądarki. Kliknij "Zamknij" aby zaakceptować naszą politykę.

[ Zamknij ]

Misja i cele digitalizacji dziedzictwa narodowego oraz zadania w sferze gromadzenia, przechowywania i udostępniania zasobów cyfrowych w Polsce w latach 2009-2020

4.2. Cele programowe digitalizacji oraz gromadzenia, przechowywania i udostępniania obiektów cyfrowych w Polsce

Przy formułowaniu celów i zadań w ramach programu digitalizacji i budowy zasobów cyfrowych w Polsce sformułowano kilka kluczowych przesłanek:

• Czynnikiem warunkującym systematyczny rozwój polskich zasobów cyfrowych powstałych w wyniku digitalizacji jest prowadzenie stałej i systematycznie rozszerzanej działalności digitalizacyjnej w polskich instytucjach kultury (archiwa, biblioteki, muzea, archiwa audiowizualne).
• Działalność digitalizacyjna w zakresie archiwów, bibliotek, muzeów i zasobów audiowizualnych powinna być merytorycznie koordynowana przez wyznaczone do tego celu Centra Kompetencji.
• Przy budowie polskich zasobów cyfrowych należy stosować międzynarodowe standardy oraz brać pod uwagę wskazówki wypracowane i sprawdzone w innych krajach.
• Przy wdrażaniu programu należy wziąć pod uwagę kluczowy dla zasobów cyfrowych czynnik czasu. Zasoby polskiej kultury systematycznie niszczeją – jako czynniki zagrożenia można wskazać np. zanieczyszczenie środowiska, kwaśny papier lub starzenie się nośników z zapisem materiałów audiowizualnych.
• Nie archiwizowane systematycznie i bezpiecznie obiekty cyfrowe, dokumenty elektroniczne dostępne on-line oraz strony internetowe są bezpowrotnie stracone dla obecnych i przyszłych pokoleń.
• W procesie budowy zasobów cyfrowych należy uwzględniać stały postęp technologiczny.
• Tworzenie oraz udostępnianie zasobów cyfrowych musi być zgodne z krajowymi oraz międzynarodowymi regulacjami prawnymi, ze szczególnym uwzględnieniem praw własności intelektualnej i zasad ochrony danych osobowych.
• Skoordynowana budowa i długookresowa ochrona zasobów cyfrowych jest istotnym czynnikiem warunkującym rozwój ekonomiczny Polski oraz ważnym elementem tworzenia społeczeństwa informacyjnego.
• Polskie projekty digitalizacyjne powinny aktywnie współpracować z projektami Unii Europejskiej, a zasoby cyfrowe z domeny publicznej powinny być udostępniane w portalach umożliwiających zintegrowany dostęp do międzynarodowego dziedzictwa kulturowego, takich jak APENET czy Europeana.

Cele na lata 2009-2020:

1 Ochrona przed utratą dla przyszłych pokoleń dorobku polskiej kultury poprzez masową digitalizację archiwaliów, muzealiów, dzieł sztuki, materiałów piśmienniczych i audiowizualnych i bezpieczne przechowywanie zasobu cyfrowego.
2 Wypracowanie i stosowanie standardów technicznych i metadanych umożliwiających funkcjonowanie zasobów cyfrowych w sieciach polskich i światowych.
3 Zapobieganie wykluczeniu polskich obywateli z dostępu do dóbr kultury poprzez zapewnienie powszechnego dostępu do polskich zasobów cyfrowych.
4 Zwiększenie efektywności i konkurencyjności polskich przedsiębiorstw i instytucji działających w sferze przemysłów kultury.

Realizacja przyjętych celów będzie się odbywać poprzez odpowiednio dobrane instrumenty działania o charakterze prawnym, instytucjonalnym i finansowym. Wszystkie te działania są konieczne – zaniechanie którejkolwiek grupy działań zaważy na wypełnieniu określonej w niniejszym dokumencie misji.

Program digitalizacji dóbr kultury oraz gromadzenia, przechowywania i udostępniania obiektów cyfrowych w Polsce w latach 2009-2020 podzielono na trzy kluczowe zadania:

1 Rozbudowa polskich zasobów cyfrowych
2 Ochrona zasobu cyfrowego
3 Zapewnienie dostępu do zasobu cyfrowego

Cele cząstkowe wytyczone przez Program na najbliższe cztery lata określono jako:

• Utworzenie Centrów Kompetencji koordynujących działania digitalizacyjne archiwów, bibliotek, muzeów i zasobów audiowizualnych
• Stworzenie trwałych finansowych, prawnych i organizacyjnych podstaw budowy sieci archiwów, bibliotek, muzeów i repozytoriów cyfrowych
• Opracowanie wytycznych wskazujących najlepsze praktyki i przygotowanie standardów
• Rozpoczęcie procesu masowej digitalizacji polskich zasobów kultury i nauki
• Prowadzenie badań i opracowywanie bieŜących analiz oraz raportów związanych z cyfryzacją
• Zbudowanie sieci bezpiecznych repozytoriów i magazynów danych dla zasobów cyfrowych
• Wyszkolenie wysokiej klasy specjalistów w zakresie digitalizacji i ochrony zasobów cyfrowych.
.............................................................................................
poprzednia strona
« Sierpień 2020 »
PnWtŚrCzPtSbNd
1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31
Partner technologiczny
Orange
Partnerzy
Województwo Małopolskie Urząd Miasta Krakowa
Współorganizatorzy
Uniwersytet Krakowskie
Organizator
NCK
Pod patronatem
Ministerstwo
Partnerzy medialni
Logo Logo Logo Logo Logo Logo Logo Logo