Używamy plików cookies, by ułatwić korzystanie z naszych serwisów.
Jeśli nie chcesz, by pliki cookies były zapisywane na Twoim dysku zmień ustawienia swojej przeglądarki. Kliknij "Zamknij" aby zaakceptować naszą politykę.

[ Zamknij ]

Perspektywy rozwoju rynku dzieł sztuki w Polsce

4.2. Rekomendacje

1. Stworzenie sprzyjających warunków dla rozwoju twórczości artystycznej:
 • zapewnienie prostej procedury odprowadzania podatków przez artystów,
 • utrzymanie kosztów uzyskania przychodu na poziomie 50% dla artystów; utrzymanie zwolnienia artystów z VAT,
 • wprowadzenie mechanizmu „wyrównywania dochodów” (income averaging) w dłuższym okresie; ze względu na nieregularność dochodów artystów umożliwienie rozliczania podatków w okresie na przykład trzyletnim, pięcioletnim;
 • wprowadzenie możliwości spłaty należności wobec państwa dziełami sztuki;
 • pobieranie składki na ubezpieczenie społeczne oraz zdrowotne artystów z honorariów, zamiast comiesięcznego opłacania składek;
 • rozwiązanie problemu znacznego zróżnicowanych opłat za pracownie, zniesienie podatku VAT od wynajmu pracowni artystom;
 • rozwiązania dotyczące roszczeń artystów z tytułu prawa droit de suite;
 • rozwiązanie kwestii wynagrodzeń należnych artystom z tytułu reprografii;
 • rozważenie, wzorem innych krajów, kwestii ubezpieczeń artystów na wypadek bezrobocia;
 • udzielanie artystom korzystnie oprocentowanych pożyczek na działalność artystyczną;
 • określenie zasad sponsoringu prywatnego dla artystów na zasadzie obopólnych korzyści; artysta winien występować w roli równoprawnego partnera, którego głównym atutem jest kreatywność.
Rozważenia wymaga możliwość uregulowania wszelkich zagadnień dotyczących artystów i twórców w odrębnej ustawie, określającej status zawodu artysty/twórcy w Polsce.

2. Stworzenie sprzyjających warunków dla podmiotów rynku dzieł sztuki:
 • określenie zasad sponsoringu prywatnego dla podmiotów ryku sztuki; zachęcenie podmiotów gospodarczych do współpracy z podmiotami rynku sztuki; współpraca winna przynosić obopólne korzyści;
 • ułatwienie procedury związanej z uzyskaniem zaświadczenia przy wywozie dzieł sztuki, które mogą być wywiezione za granicę; na przykład brak konieczności angażowania konserwatorów zabytków w wydawanie zaświadczeń o możliwości wywozu dzieł sztuki współczesnej artystów żyjących;
 • obniżenie 25% opłaty wymaganej przy wydawaniu pozwoleń na wywóz oraz opłat związanych z formalnościami przy przywozie do Polski dzieł sztuki i antyków w celu ponownego wywozu;
 • katalogowanie (inwentaryzacja) wszystkich dzieł sztuki polskich artystów, która umożliwi bezpieczny obrót na rynku;
 • prawne uporządkowanie działalności podmiotów rynku dzieł sztuki: domów aukcyjnych, galerii, antykwariatów w odrębnej ustawie;
 • określenie certyfikowanych rzeczoznawców, zapewniających bezpieczny obrót na rynku;
 • wspieranie rozwoju art bankingu (doradztwa z zakresu inwestycji w dzieła sztuki jako inwestycji alternatywnej).
3. Stworzenie sprzyjających warunków dla powiązań rynku krajowego z rynkami zagranicznymi i rynkiem międzynarodowym:
 • ułatwienie procedury postępowania wywozowego;
 • promocja polskich artystów poza granicami państwa, publikacje na temat rynku dzieł sztuki w Polsce i polskich artystów na rynkach zagranicznych;
 • stworzenie internetowych baz danych (wyszukiwarek), również w wersji anglojęzycznej, dotyczących rynku dzieł w Polsce i polskich artystów na rynkach zagranicznych; baza danych winna ułatwiać wyszukiwanie według wybranych kryteriów, umożliwiać analizę danych według wybranych kryteriów (np. proste analizy szeregów czasowych, podstawowe wykresy umożliwiające wizualizację danych);
4. Stworzenie sprzyjających warunków dla kupujących/posiadaczy dzieł sztuki:
 • ulgi podatkowe dla osób nabywających dzieła sztuki polskich artystów żyjących (zasadne wydaje się określenie dodatkowych kryteriów korzystania z takiej ulgi);
 • ulgi podatkowe dla podmiotów gospodarczych nabywających dzieła sztuki;
 • wprowadzenie możliwości spłaty należności wobec państwa dziełami sztuki; po prezentacji przez podatnika wykazu dzieł sztuki oferowanych państwu w zamian za zobowiązania podatkowe następuje wycena dzieł sztuki przez komisję, podatnik ma możliwość wycofania się z oferty po uzyskaniu wyceny obiektów;
 • wprowadzenie możliwości przekazania części spadku obejmującego dzieła sztuki na rzecz państwa, bez konieczności sprzedaży części kolekcji rodzinnej w celu spłaty zobowiązań z tytułu podatku spadkowego.
Wybór konkretnych rozwiązań jest uwarunkowany przeprowadzeniem dokładnych analiz ekonomicznych, związanych z poszczególnymi wariantami działań.

poprzedni rozdział
« Sierpień 2020 »
PnWtŚrCzPtSbNd
1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31

Kultura w internecie


Miejskie powidoki


Partner technologiczny
Orange
Partnerzy
Województwo Małopolskie Urząd Miasta Krakowa
Współorganizatorzy
Uniwersytet Krakowskie
Organizator
NCK
Pod patronatem
Ministerstwo
Partnerzy medialni
Logo Logo Logo Logo Logo Logo Logo Logo