Używamy plików cookies, by ułatwić korzystanie z naszych serwisów.
Jeśli nie chcesz, by pliki cookies były zapisywane na Twoim dysku zmień ustawienia swojej przeglądarki. Kliknij "Zamknij" aby zaakceptować naszą politykę.

[ Zamknij ]

Misja i cele digitalizacji dziedzictwa narodowego oraz zadania w sferze gromadzenia, przechowywania i udostępniania zasobów cyfrowych w Polsce w latach 2009-2020

4.1. Instytucje odpowiedzialne za realizację programu

Instytucją odpowiedzialną za tworzenie polskich zasobów cyfrowych jest Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego przy współpracy Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Instytucjami współpracującymi są: dla zbiorów bibliotecznych – Biblioteka Narodowa, a dla zbiorów archiwalnych – Naczelna Dyrekcja Archiwów Państwowych. By skoordynować działania muzeów w dziedzinie digitalizacji zbiorów muzealnych, niezbędne jest podjęcie decyzji dotyczącej instytucji koordynującej (rozważyć należy propozycję uczynienia instytucją koordynującą Krajowy Ośrodek Badań i Dokumentacji Zabytków).

W celu planowania i koordynacji procesów digitalizacyjnych oraz udostępnienia zasobów dziedzictwa kulturowego i dorobku naukowego za pośrednictwem Internetu, Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego powołał w dniu 24 kwietnia 2006 r. Zespół ds. Digitalizacji, który jest jego organem pomocniczym. W skład Zespołu wchodzą przedstawiciele archiwów, bibliotek, muzeów, archiwów audiowizualnych oraz Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Do zakresu działania Zespołu należy: wypracowanie jednolitego programu digitalizacji dziedzictwa kulturowego i dorobku naukowego w Polsce, bez względu na status prawny bądź miejsce przechowywania obiektów, opracowanie jednolitych dla archiwów, bibliotek, muzeów i archiwów audiowizualnych wymagań dotyczących procesu digitalizacji, udostępniania i przechowywania materiałów cyfrowych oraz integracja działań, podejmowanych przez instytucje kultury w zakresie digitalizacji dziedzictwa kulturowego.

Aby sprawnie realizować postawione przed Zespołem zadania, powołano pomocnicze grupy robocze: Podzespół ds. digitalizacji materiałów audiowizualnych, Podzespół ds. edukacji i kompetencji użytkowników, Podzespół ds. koordynacji działalności digitalizacyjnej, Podzespół ds. opracowania strategii i finansowania digitalizacji, Podzespół ds. rozwiązań technologicznych i standardów, Podzespół ds. projektów międzynarodowych.

W ramach prac nad Programem digitalizacji dóbr kultury oraz gromadzenia, przechowywania i udostępniania obiektów cyfrowych w Polsce 2009-2020 określono nową misję, którą w ramach przedstawionych założeń do Programu, wypełniać powinny instytucje zarządzające, pośredniczące, finansujące oraz współpracujące. Misją tą jest:

ZACHOWANIE DLA PRZYSZŁYCH POKOLEŃ POLSKIEGO DZIEDZICTWA KULTUROWEGO, W TYM ARCHIWALIÓW, MUZEALIÓW, RĘKOPISÓW, KSIĄŻEK, MUZYKI, FILMÓW I MATERIAŁÓW AUDIOWIZUALNYCH POPRZEZ ICH DIGTALIZACJĘ W CELU POWSZECHNEGO DOSTĘPU DO DOROBKU HISTORYCZNEGO I CYWILIZACYJNEGO POLSKI, ZAPOBIEGAJĄCEGO WYKLUCZENIU KULTUROWEMU SPOŁECZEŃSTWA, ZAPEWNIAJĄCEGO WŁAŚCIWE MIEJSCE DOROBKU POLSKIEJ KULTURY I SZTUKI W SYSTEMIE UPOWSZECHNIANIA KULTURY ŚWIATOWEJ.
...........................................................................................
poprzednia strona
« Sierpień 2020 »
PnWtŚrCzPtSbNd
1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31
Partner technologiczny
Orange
Partnerzy
Województwo Małopolskie Urząd Miasta Krakowa
Współorganizatorzy
Uniwersytet Krakowskie
Organizator
NCK
Pod patronatem
Ministerstwo
Partnerzy medialni
Logo Logo Logo Logo Logo Logo Logo Logo