Używamy plików cookies, by ułatwić korzystanie z naszych serwisów.
Jeśli nie chcesz, by pliki cookies były zapisywane na Twoim dysku zmień ustawienia swojej przeglądarki. Kliknij "Zamknij" aby zaakceptować naszą politykę.

[ Zamknij ]

Tendencje zmian w procesie digitalizacji i przechowywania dokumentów cyfrowych

3.4. Oprogramowanie

Ważnym elementem tworzącym obraz digitalizacji w Polsce jest oprogramowanie służące do zarządzania obiektami cyfrowymi i budowy repozytoriów cyfrowych.

Archiwa
Zintegrowany System Informacji Archiwalnej (ZoSIA), tworzony przez Narodowe Archiwum Cyfrowe, jest rozwiązaniem dla wszystkich archiwów państwowych, które pozwala opracowywać informacje o zbiorach znajdujących się w archiwach na terenie całego kraju oraz udostępniać je w Internecie. Dzięki ZoSIA powstanie dostępny on-line system informacji o polskich zbiorach archiwalnych, a korzystanie z danych będzie niezależne od posiadanej infrastruktury informatycznej. Korzystanie z systemu nie będzie wymagało posiadania wiedzy informatycznej ani doświadczenia archiwalnego, a jedynie dostępu do komputera podłączonego do Internetu oraz przeglądarki internetowej. Praca w ZoSIA i wyszukiwanie w nim jest możliwe dzięki intuicyjnemu interfejsowi użytkownika.

Ważnym przedsięwzięciem Narodowego Archiwum Cyfrowego w zakresie tworzenia narzędzi do zarządzania dużymi ilościami skanów, a także ujednolicania standardów jest realizacja zaprojektowanego w NAC dla całej sieci archiwów państwowych Systemu Digitalizacji Archiwalnej – SeDAn, który ma stanowić zintegrowaną platformę do zarządzania zdgitalizowanymi kolekcjami. SeDAn ma pomóc w zarządzaniu skanami zarówno na etapie digitalizacji (konwersja plików do zadanego formatu, nadanie odpowiedniej nazwy), jak również na etapie zachowania i zabezpieczenia danych (zapis na nośnikach archiwizacyjnych) aż po etap udostępnienia (przez połączenie danych zdigitalizowanych z opisami istniejącymi w Zintegrowanym Systemie Informacji Archiwalnej ZoSIA). Budowa zarówno systemu ZoSIA, jak i SeDAn jest oparta na rozwiązaniach Open Source.

Biblioteki
Najwięcej polskich bibliotek korzysta z oprogramowania dLibra, opracowanego i rozwijanego przez Poznańskie Centrum Superkomputerowo-Sieciowe. Niektóre biblioteki jednakŜe korzystają z własnego oprogramowania do zarządzania bibliotekami cyfrowymi. NaleŜą do nich: Biblioteka Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie, Biblioteka Politechniki Krakowskiej, Biblioteka Jagiellońska oraz Pomorska Biblioteka Cyfrowa. Biblioteka Narodowa wykorzystuje własne oprogramowanie System Zbiorów Zdigitalizowanych do obsługi ścieŜki digitalizacyjnej oraz prezentacji obiektów cyfrowych. Zjawiskiem pozytywnym jest powszechne wykorzystywanie protokółu OAI-PMH, dzięki któremu moŜna integrować polskie zasoby cyfrowe. Podkreślić naleŜy natomiast małą popularność rozwiązań typu Open Source w polskich bibliotekach cyfrowych.18

Tworzone w ramach programu Elektroniczne Archiwum Zabytków Piśmiennictwa Polskiego oprogramowanie do zarządzania reprodukcjami cyfrowymi zabytków piśmiennictwa polskiego będzie wspierało technicznie realizację zadania wyboru, digitalizacji oraz bezpiecznego, długotrwałego przechowywania cyfrowych kopii dokumentów z uwzględnieniem aspektów wydajności przetwarzania dużej ilości danych oraz zachowania ich integralności. Oprogramowanie będzie dostępne dla zainteresowanych instytucji w postaci nieodpłatnych licencji w 2010 r.

Muzea
W wielu muzeach stosowane są specjalistyczne programy do zarządzania obiektami cyfrowymi, dostosowane nie tylko do celów udostępniania i wizualizacji zbiorów, ale do innych, istotnych, określonych ustawowo, zakresów działalności kulturalnej. Najważniejsze zastosowania programów do zarządzania obiektami cyfrowymi wykorzystywane są w pracach konserwatorskich i badawczych oraz przy identyfikacji muzealiów lub ich części, czyli do rekonstrukcji i modelowania konserwowanych lub odtwarzanych zabytków, a także do zwiększenia ich bezpieczeństwa i ochrony. Tego rodzaju dokumentacja jest również wykorzystywana w celach wystawienniczych, edukacyjnych, promocyjno-informacyjnych i edytorskich na różnych nośnikach. Nowością w ostatnich latach jest wizualizacja 3D i makrodokumentacja.

Barierą mogącą negatywnie wpływać na tempo digitalizacji polskich zasobów kultury – z punktu widzenia efektywnego zarządzania zasobami cyfrowymi – jest niewątpliwie niewystarczający stan opracowania zbiorów w systemach informatycznych. Efektywne zarządzanie cyfrowymi kolekcjami możliwe będzie tylko w przypadku istnienia elektronicznego opisu i ewidencji materiałów w postaci cyfrowej (metadanych opisowych), dlatego do digitalizacji powinny być typowane wyłącznie obiekty już opracowane w zintegrowanych systemach informatycznych.
.................................................................................
poprzednia strona
18 Wdrożony w marcu 2009 r. program do obsługi Repozytorium Dokumentów Elektronicznych Biblioteki Narodowej jest oparty na wolnym oprogramowaniu dSpace.

« Sierpień 2020 »
PnWtŚrCzPtSbNd
1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31
Partner technologiczny
Orange
Partnerzy
Województwo Małopolskie Urząd Miasta Krakowa
Współorganizatorzy
Uniwersytet Krakowskie
Organizator
NCK
Pod patronatem
Ministerstwo
Partnerzy medialni
Logo Logo Logo Logo Logo Logo Logo Logo