Używamy plików cookies, by ułatwić korzystanie z naszych serwisów.
Jeśli nie chcesz, by pliki cookies były zapisywane na Twoim dysku zmień ustawienia swojej przeglądarki. Kliknij "Zamknij" aby zaakceptować naszą politykę.

[ Zamknij ]

Diagnoza

2.6.4. Ochrona dziedzictwa kulturowego na poziomie ustaw
i krajowych przepisów wykonawczych


2.6.4.1. Obowiązujący stan prawny

W demokratycznym państwie prawnym, zmienionym politycznie i urynkowionym gospodarczo, 23 VII 2003 r. została uchwalona Ustawa o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami16, która normuje problematykę ochrony dziedzictwa kulturowego. Nie jest to jedyna regulacja ustawowa z tego zakresu. Wypada wymienić także prawodawstwo dotyczące na przykład muzealnictwa. Należy jednak przyjąć, że wymieniona ustawa z 2003 r., wraz z wykonawczymi do niej ministerialnymi rozporządzeniami17, w zasadniczym i szerokim zakresie normuje problematykę ochrony i opieki nad zabytkami znajdującymi się w gestii zróżnicowanych kategorii podmiotów prawa. Obok niej istotne znaczenie dla sposobu urzeczywistniania ochrony dziedzictwa kulturowego mają także inne regulacje ustawowe, w tym przede wszystkim: Ustawa z dnia 7 VII 1994 r. o prawie budowlanym18 i Ustawa z dnia 27 III 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym19.

-----------------------------------------------------------------
16 Dz.U. z 2003 r., nr 162 poz. 1568, z późn. zm.
17 Rozporządzenie Ministra Kultury z dnia 9 II 2004 r. w sprawie wzoru znaku informacyjnego umieszczonego na zabytkach nieruchomych wpisanych do rejestru zabytków (Dz.U. z 2004 r., nr 30, poz. 259), Rozporządzenie Ministra Kultury z dnia 1 IV 2004 r. w sprawie nagród za odkrycie lub znalezienie zabytków archeologicznych (Dz.U. z 2004 r., nr 71, poz. 650), Rozporządzenie Ministra Kultury z dnia 9 IV 2004 r. w sprawie organizacji wojewódzkich urzędów ochrony zabytków (Dz.U. z 2004 r., nr 75, poz. 706), Rozporządzenie Ministra Kultury z dnia 19 IV 2004 r. w sprawie wywozu zabytków i przedmiotów o cechach zabytków za granicę (Dz.U. z 2004 r., nr 84 poz. 789), Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 27 IV 2004 r. w sprawie Polskiego Komitetu Doradczego (Dz.U. z 2004 r., nr 102, poz. 1066), Rozporządzenie Ministra Kultury z dnia 10 V 2004 r. w sprawie rzeczoznawców Ministra Kultury w zakresie opieki nad zabytkami ( Dz.U. z 2004 r., nr 124, poz. 1302), Rozporządzenie Ministra Kultury z dnia 12 V 2004 r. w sprawie odznaki „Za opiekę nad zabytkami” (Dz.U. z 2004 r., nr 124, poz. 1304), Rozporządzenie Ministra Kultury z dnia 14 V 2004 r. w sprawie prowadzenia rejestru zabytków, krajowej, wojewódzkiej i gminnej ewidencji zabytków oraz krajowego wykazu zabytków skradzionych lub wywiezionych za granicę niezgodnie z prawem (Dz.U. z 2004 r., nr 124, poz. 1305), Rozporządzenie Ministra Kultury z dnia 9 VI 2004 r. w sprawie prowadzenia prac konserwatorskich, restauratorskich, robót budowlanych, badań konserwatorskich i architektonicznych, a także innych działań przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków oraz badań archeologicznych i poszukiwań ukrytych lub porzuconych zabytków ruchomych (Dz.U. z 2004 r.,
nr 150, poz. 1579), Rozporządzenie Ministra Kultury z dnia 25 VIII 2004 r. w sprawie organizacji i sposobu ochrony zabytków na wypadek konfliktu zbrojnego i sytuacji kryzysowych (Dz.U. z 2004 r., nr 212, poz. 2153), Rozporządzenie Ministra Kultury z dnia 6 VI 2005 r. w sprawie udzielania dotacji celowej na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków (Dz.U. z 2005 r., nr 112, poz. 940).
18 Dz.U. z 2006 r., nr 156, poz. 1118, z późn. zm.
19 Dz.U. z 2003 r., nr 80 poz. 717, z późn. zm.

« Sierpień 2020 »
PnWtŚrCzPtSbNd
1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31

Kultura w internecie


Miejskie powidoki


Partner technologiczny
Orange
Partnerzy
Województwo Małopolskie Urząd Miasta Krakowa
Współorganizatorzy
Uniwersytet Krakowskie
Organizator
NCK
Pod patronatem
Ministerstwo
Partnerzy medialni
Logo Logo Logo Logo Logo Logo Logo Logo