Używamy plików cookies, by ułatwić korzystanie z naszych serwisów.
Jeśli nie chcesz, by pliki cookies były zapisywane na Twoim dysku zmień ustawienia swojej przeglądarki. Kliknij "Zamknij" aby zaakceptować naszą politykę.

[ Zamknij ]

Szkolnictwo artystyczne w praktyce – próba oceny zmian na artystycznym rynku edukacyjnym

2.4.1. Mocne i słabe strony oraz szanse i zagtożenia – analiza SWOT

W celu sugestywnego podsumowania dotychczasowych ustaleń przeprowadzono analizę SWOT szkolnictwa artystycznego w Polsce. W poniższej tabeli zestawiono mocne strony (Strengths) szkolnictwa artystycznego, czyli wszystko to, co stanowi jego atut, zaletę i przewagę, słabe strony (Weaknesses), wszystko to, co stanowi jego słabość lub wadę, szanse (Opportunities), wszystko to, co stwarza dla niego szansę korzystnej zmiany, zagrożenia (Threats), wszystko to, co stwarza dla szkolnictwa artystycznego niebezpieczeństwo zmiany niekorzystnej. W sposób skrótowy i czytelny zobrazuje to całościowo sytuację w analizowanym obszarze szkolnictwa artystycznego.

MOCNE STRONY

-rozwinięty system szkolnictwa niższego, średniego i wyższego
-duża dostępność szkolnictwa, zwłaszcza niższego
-oparcie edukacji na osobistej relacji mistrz–uczeń
-rozbudowany system rekrutacji i wyszukiwania talentów, także w przedszkolach
-mniejsze problemy wychowawcze w porównaniu ze szkołami ogólnymi
-osiąganie dobrych wyników w przedmiotach ogólnych przez uczniów szkół niższych i średnich (zwłaszcza w szkołach muzycznych)
-duża konkurencyjność na rynku wymuszająca weryfikowanie poziomu szkół
-rozbudowany system przeglądów, przesłuchań i wystaw makroregionalnych i centralnych na poziomie szkolnictwa niższego i średniego
-rozbudowana sieć kontaktów i współpracy zagranicznej
-wysoki poziom nauczania

SŁABE STRONY

-braki finansowe, w szczególności na instrumentarium i koszty rzeczowe
-brak potrzeby powszechnej edukacji muzycznej
-źle funkcjonujący system nauczania języków obcych
-zapisy Karty Nauczyciela, ubezwłasnowolniają dyrektora szkoły w doborze kadry i utrudniają szkołom zatrudnienie na dobrych warunkach nauczycieli akademickich
-niewielkie zaangażowanie rodziców w funkcjonowanie placówek edukacyjnych, postawa roszczeniowa
-brak praktyki śledzenia losów absolwentów przez wyższe uczelnie artystyczne
-nadzór na szkolnictwem artystycznym rozdzielony na dwa odrębne ministerstwa
-niedostateczne powiązanie szkolnictwa wyższego z gospodarką i rynkiem
-nieadekwatne do wymagań gospodarki rynkowej i rynku pracy programy nauczania uczelni artystycznych, dostosowywane zbyt powolnie
-implementacja przez uczelnie artystyczne systemu punktów kredytowych ECTS nie uwzględnia prawdziwego obciążenia studentów pracą
-brak systemu oceny jakości funkcjonowania uczelni artystycznych oraz brak powiązania dystrybucji środków ministerialnych z systemem ocen ich jakości
-brak powszechnie obowiązującego systemu oceny przez studentów pracy profesorów
-sygnalizowane przez studentów braki w kwalifikacjach kadry

SZANSE

-częściej praktykowana wymiana międzynarodowa pozwala na porównywanie osiągnięć, uczniom i studentom ułatwia rozwój, a nauczycielom poznanie nowych metod pracy
-rozwój systemu studiów doktoranckich jako trzeciego stopnia kształcenia w szkołach wyższych
-planowane zmiany w ustawie „Prawo o szkolnictwie wyższym”
-przyjęcie nowego rozwiązania w zakresie określania elastycznych standardów kształcenia w szkolnictwie wyższym
-możliwość wykorzystania dodatkowych źródeł finansowania, np. europejskich funduszy strukturalnych
-wzrost zainteresowania szkolnictwem artystycznym wśród młodzieży

ZAGROŻENIA

-brak strategii rozwoju - całościowej, konsekwentnie realizowanej wizji szkolnictwa artystycznego w Polsce
-niedostatki powszechnej edukacji artystycznej
-relatywnie niski wzrost liczby profesorów i doktorów habilitowanych w stosunku do wzrostu liczby studentów
-brak istotnego wzrostu nakładów na edukację i sztukę z budżetu państwa
-wysoki poziom bezrobocia wśród absolwentów nieprzygotowanych do rynku pracy
-brak analiz i prognoz rynku pracy dotyczących zapotrzebowania na absolwentów o określonych kwalifikacjach
-brak nawyku uczenia się przez całe życie oraz korzystania z dóbr kultury
-braki w zatrudnianiu asystentów
-brak możliwości wpływania na pracę poszczególnych profesorów
-brak faktycznej równoważności naukii sztuki w finansowaniu przez KBN
-brak możliwości usunięcia słabego nauczyciela szkolnego lub nauczyciela akademickiego


« Lipiec 2020 »
PnWtŚrCzPtSbNd
1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31

Miejskie powidoki


Partner technologiczny
Orange
Partnerzy
Województwo Małopolskie Urząd Miasta Krakowa
Współorganizatorzy
Uniwersytet Krakowskie
Organizator
NCK
Pod patronatem
Ministerstwo
Partnerzy medialni
Logo Logo Logo Logo Logo Logo Logo Logo