Używamy plików cookies, by ułatwić korzystanie z naszych serwisów.
Jeśli nie chcesz, by pliki cookies były zapisywane na Twoim dysku zmień ustawienia swojej przeglądarki. Kliknij "Zamknij" aby zaakceptować naszą politykę.

[ Zamknij ]

Diagnoza stanu digitalizacji oraz gromadzenia, przechowywania i udostępniania obiektów cyfrowych w latach 1989-2008

2.3. Inicjatywy i projekty związane z digitalizacją
2.3.4. Narodowe Archiwum Cyfrowe
i Narodowy Instytut Audiowizualny

W związku z rozwojem cyfrowych technik ochrony dokumentów, a także w celu efektywnej realizacji zadań związanych z cyfrowym zabezpieczaniem i udostępnianiem materiałów archiwalnych w skali całego kraju oraz usprawnienia działań w zakresie mikrofilmowania dokumentów archiwalnych w połowie 2003 roku powołano w ówczesnym Archiwum Dokumentacji Mechanicznej Centrum Reprografii i Digitalizacji, do którego głównych obowiązków należy między innymi:

• koordynacja planów w zakresie digitalizacji i mikrofilmowania akt w archiwach państwowych,
• prowadzenie szkoleń pracowników archiwów w zakresie digitalizacji i mikrofilmowania materiałów archiwalnych,
• digitalizacja materiałów wchodzących w skład państwowego zasobu archiwalnego obejmująca skanowanie oryginalnych dokumentów i mikrofilmów,
• publikowanie materiałów na temat nowych technik reprografii i digitalizacji zbiorów archiwalnych,
• utrzymywanie kontaktów z krajowymi i zagranicznymi ośrodkami reprografii i digitalizacji dokumentów. Dnia 8 marca 2008 r. Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego na wniosek

Naczelnego Dyrektora Archiwów Państwowych przekształcił Archiwum Dokumentacji Mechanicznej w Narodowe Archiwum Cyfrowe, którego celem jest zapewnienie bezpiecznej i długookresowej archiwizacji materiałów cyfrowych, wchodzących w skład narodowego zasobu archiwalnego:

• dokumentów elektronicznych, wytwarzanych współcześnie przez administrację publiczną (e-dokumentów)
• reprodukcji cyfrowych materiałów archiwalnych
• dokumentów on-line w zakresie określonym w ustawie z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (Dz.U. nr 97, poz. 673 z późn. zm.).

Narodowe Archiwum Cyfrowe koordynuje także projekty z zakresu informatyzacji, budowy infrastruktury technicznej oraz digitalizacji materiałów realizowane w pozostałych archiwach państwowych jako zadanie powierzone przez Naczelnego Dyrektora Archiwów Państwowych.

Narodowy Instytut Audiowizualny

W 2009 r. Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego przekształcił Polskie Wydawnictwo Audiowizualne w Narodowy Instytut Audiowizualny (NInA). Tym samym znacząco rozszerzone zostały cele statutowe stawiane tej instytucji. Oprócz prowadzonej dotychczas działalności wydawniczej, rejestrowania najbardziej wartościowych zjawisk polskiej kultury oraz aktywnego współtworzenia kulturowego dyskursu, misją Narodowego Instytutu Audiowizualnego jest systematyczna digitalizacja i upowszechnianie dostępu do zrekonstruowanych i zapisanych cyfrowo materiałów. Efekt tych działań dostępny będzie w multimedialnym portalu, zawierającym materiały archiwalne i audycje nowe, wyprodukowane w ostatnich latach. W dalszej perspektywie czasowej oprócz misji archiwizacyjnej, prowadzonej przy użyciu najnowszych technologicznych osiągnięć, NInA ma także prowadzić działalność edukacyjną i badawczą. Zaawansowane rozważanie problematyki digitalizacji, rekonstrukcji i twórczości audiowizualnej ma służyć pogłębieniu świadomości własnego dziedzictwa narodowego i umożliwić dostęp do często wybitnych artystycznie świadectw przeszłości, które mogą znacząco wzbogacić myślenie o świecie współczesnym i pomoc w budowaniu teraźniejszej tożsamości.

Postuluje się jednak, ze względu na strategiczny charakter instytucjonalny NInA, aby funkcjonował on w oparciu o odrębną, właściwą dla siebie, ustawę. Akt ten powinien określać obowiązki i uprawnienia NInA, jej zadania, zwłaszcza w sferze publicznego dostępu do audiowizualnych zbiorów cyfrowych. Powinien też określać rozdział pomiędzy zadaniami archiwów państwowych oraz Filmoteki Narodowej.

Do realizacji założonych celów przyjęto, iż NInA nie powinna być instytucją o charakterze archiwalnym w dotychczasowym rozumieniu – powinna przechowywać tylko zasoby cyfrowe po ich zdigitalizowaniu. Oryginalne nośniki lub kopie wzorcowe przechowywane powinny być jak dotąd w instytucjach do tego powołanych.

Ważnym zadaniem NInA powinno być określanie, w uzgodnieniu z ministrem właściwym ds. wewnętrznych i administracji, standardów digitalizacji materiałów audiowizualnych oraz koordynacja procesu digitalizacji takich materiałów w skali kraju.
........................................................................................
poprzedni rozdział
« Sierpień 2020 »
PnWtŚrCzPtSbNd
1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31
Partner technologiczny
Orange
Partnerzy
Województwo Małopolskie Urząd Miasta Krakowa
Współorganizatorzy
Uniwersytet Krakowskie
Organizator
NCK
Pod patronatem
Ministerstwo
Partnerzy medialni
Logo Logo Logo Logo Logo Logo Logo Logo