Używamy plików cookies, by ułatwić korzystanie z naszych serwisów.
Jeśli nie chcesz, by pliki cookies były zapisywane na Twoim dysku zmień ustawienia swojej przeglądarki. Kliknij "Zamknij" aby zaakceptować naszą politykę.

[ Zamknij ]

Opis instytucjonalny szkolnictwa artystycznego w Polsce

1.2.2. Terytorialny układ szkół w Polsce 5

Najwięcej szkół i placówek artystycznych stopnia podstawowego i średniego znajduje się w województwie mazowieckim – 62 placówki; kolejne jest podkarpackie z 43 placówkami, a następne – małopolskie, śląskie i dolnośląskie, odpowiednio z 40, 38 i 36 placówkami. Świętokrzyskie jest województwem o najmniejszej liczbie szkół i placówek, liczy ich tylko 11. O trzy więcej ma województwo warmińsko-mazurskie, w którym od 2004 r. liczba szkół zmniejszyła się z 18 do 14. Po 16 instytucji znajduje się w województwach kujawsko-pomorskim i podlaskim, które jednocześnie jest jedynym nieposiadającym żadnej szkoły prowadzonej przez jednostkę samorządu terytorialnego. W poszczególnych województwach Można zaobserwować wzrost liczby szkół prowadzonych przez jednostki samorządu terytorialnego oraz spadek liczby szkół niepublicznych z uprawnieniami szkoły publicznej. Ogólna liczba szkół tego typu zmniejszyła się ze 120 w 2004 r. do 115 (w 2006 r. szkół takich było 108).

Rysunek 1. Procentowy udział uczniów szkół artystycznych w liczbie wszystkich uczniów w poszczególnych województwach

Województwami, w których procentowy udział uczniów szkół artystycznych w grupie wszystkich uczniów jest największy, są opolskie, podkarpackie, podlaskie i zachodniopomorskie. Tam również, co pokazuje rysunek 2, sieć szkół jest najgęstsza. Województwa kujawsko-pomorskie, świętokrzyskie i warmińsko-mazurskie charakteryzują się najmniejszym udziałem uczniów szkół artystycznych w grupie wszystkich uczniów. Jest to mniej niż 1,1%, czyli poniżej 80% wartości średniej dla całego kraju, która wynosi 1,37%.

Gęstość sieci szkół jest najmniejsza w województwach kujawsko-pomorskim, śląskim, świętokrzyskim i warmińsko-mazurskim. Tam liczba szkół przypadających na milion mieszkańców wynosi mniej niż 80% wartości średniej dla całego kraju (wartość średnia dla Polski to 12,33 szkół na 1 mln).

Najniższe wartości obu tych wskaźników (gęstości sieci szkół oraz udziału uczniów szkół artystycznych w grupie wszystkich uczniów) mają zatem trzy województwa: kujawsko-pomorskie, świętokrzyskie oraz warmińsko-mazurskie.

Województwo, w którym liczba szkół przypadających na milion mieszkańców jest największa, to podkarpackie – ponad 20 jednostek. Najniższy wskaźnik gęstości sieci szkół artystycznych stwierdzono w województwie kujawsko-pomorskim – wynosi mniej niż 8 jednostek na milion mieszkańców.

Rysunek 2. Gęstość sieci szkół artystycznych – liczba szkół artystycznych na milion mieszkańców w poszczególnych województwach

W pięciu województwa średnia liczba uczniów szkół artystycznych przypadających na jedną szkołę artystyczną jest większa od średniej ogólnopolskiej wynoszącej 160 uczniów. Są to w czterech przypadkach województwa, w których jednocześnie gęstość sieci szkół jest niższa od średniej dla całego kraju: śląskie (204 uczniów przypadających na jedną szkołę), podlaskie (200), małopolskie (195), kujawsko-pomorskie (194) i wielkopolskie (186). Jak widać, najmniej szkół proporcjonalnie do liczby mieszkańców jest w województwie śląskim. Dysproporcje między województwami są znaczne – średnia liczba uczniów w szkole świętokrzyskiej (107 uczniów) jest blisko dwa razy mniejsza niż w szkołe śląskiej (204).

Rysunek 3. Liczba uczniów szkół artystycznych przypadających na jedną szkołę artystyczną w poszczególnych województwach
Badania statystyczne pozwalają też stwierdzić, że gęstość sieci szkół artystycznych nie jest uwarunkowana historycznie. W czterech wyróżnianych makroregionach (Ziemie Odzyskane, dawny zabór pruski, dawny zabór rosyjski, dawny zabór austriacki) różnice gęstości sieci i udziału uczniów szkół artystycznych w grupie wszystkich uczniów nie wykazują żadnej prawidłowości. Nie stwierdzono również zależności między wskaźnikiem urbanizacji województwa a gęstością sieci szkolnictwa artystycznego. Niskim wskaźnikiem gęstości sieci charakteryzują się z jednej strony wysoko zurbanizowane województwo śląskie, a z drugiej –województwa warmińsko-mazurskie i kujawsko-pomorskie.


Tabela 1. Porównanie liczby szkół oraz liczby uczniów według województw do ogólnej liczby uczniów szkół nieartystycznych oraz innych danych demograficznych
---------------------------------------------------------------------------
5 Na podstawie danych Centrum Informacji o Szkolnictwie Artystycznym opublikowanych na stronach internetowych MKiDN.
« Sierpień 2020 »
PnWtŚrCzPtSbNd
1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31

Miejskie powidoki


Partner technologiczny
Orange
Partnerzy
Województwo Małopolskie Urząd Miasta Krakowa
Współorganizatorzy
Uniwersytet Krakowskie
Organizator
NCK
Pod patronatem
Ministerstwo
Partnerzy medialni
Logo Logo Logo Logo Logo Logo Logo Logo