Używamy plików cookies, by ułatwić korzystanie z naszych serwisów.
Jeśli nie chcesz, by pliki cookies były zapisywane na Twoim dysku zmień ustawienia swojej przeglądarki. Kliknij "Zamknij" aby zaakceptować naszą politykę.

[ Zamknij ]
Witajcie w wątku rewitalizacji przestrzeni postindustrialnej

Rewitalizacja przestrzeniu postindustrialnej - propozycja wątku porównywania procesów rewitalizacji dla celów kultury także z uwzględnieniem aspektów społecznych, środowiskowych i ekonomicznych w Polsce i innych krajach. Rewitalizacja przestr

W sumie: 5  

monikadgeitz monikadgeitz
(moderator)

29.05.09, 05:15

Witajcie w wątku zintegrowanej rewitalizacji przestrzeni postindustrialnej na cele kultury
Rewitalizacja przestrzeni postindustrialnej to między innymi propozycja wątku porównywania procesów rewitalizacji dla celów kultury także z uwzględnieniem aspektów społecznych, środowiskowych i ekonomicznych w Polsce i innych krajach. Rewitalizacja przestrzeni postindustrialnej na potrzeby kultury w znanych mi przypadkach zawsze się opłaca, jeśli jest przemyślanym, głębokim procesem, którego nieodłącznymi atrybutami są m.in. cechy wymienione w prezentacji opisującej charakter jednego z najciekawiej zrewitalizowanych i zaadaptowanych obiektów poprzemysłowych, jaki miałam okazję oglądać w Europie - byłej gazowni w Amsterdamie – Westegasfabriek:
Marzenia, Natura, Środowisko, Potencjał dla Trwałego Zrównoważonego Rozwoju, Kultura, Otwartość, Różnorodność, Biznes, Przygoda, Przyjazność, Kreatywność, Innowacyjność.
W minionej erze przemysłowej fabryczne lub inne (np. gazownie) zaplecza przemysłowe, dziś zaś służą kulturze, przemysłom kreatywnym i ekonomii społecznej, nawet jeśli zaczynały od funkcji czysto komercyjnych – taka niespodziewana przeze mnie metamorfoza dokonuje się w łódzkiej „Manufakturze”. Zinstytucjonalizowana „Kreatywna Łódź” widoczna jest głównie w dwóch poprzemysłowych obiektach „Ziemii Obiecanej” – „Manufakturze” oraz na Księżym Młynie, głownie w Łódź Art Centre, ale także, trochę „niezintegrowanie” w rozproszonych obiektach Księżego Młyna – Muzeum Książki Artystycznej, Galerii Ikona, zrewitalizowanym niedawno domku przy ul. Przędzalnianej 71, na terenie posesji, gdzie na pomysł zaprogramowania, w międzyczasie wspierając przestrzenią konserwatorów zabytków i artystów, czeka inwestor zainspirowany głębią procesó rewitalizacji, ale także chcący w rewitalizacji zobaczyć korzyść ekonomiczną.

Dziś chciałabym zapoczątkować dyskusję na temat, jak można przyspieszyć procesy rewitalizacji obiektów po-przemysłowych dla celów kultury i działań kreatywnych w Polsce – w miastach i miejscowościach, w których mieszkają, pracują, bywają uczestnicy Forum, znają zatem ich realia. Chętnie poprowadzę w ramach wątku swoisty katalog majątku po-przemysłowego zrewitalizowanego na cele kultury i rozwoju przemysłów kreatywnych
z opisami płynących dla nich i ich otoczenia korzyści, także z uwzględnieniem lekcji wynikających z wyzwań, jakim one podlegały/ją.

Bardzo poproszę o pierwsze przykłady znanych Państwu w Polsce obiektów.

Wojciech_Klosowski Wojciech_Klosowski

25.06.09, 16:08

Rewitalizacja postindustrialna po śląsku...
Właśnie wróciłem z konferencji w Cieszynie, w ramach projektu Silesia Revita. Tytuł konferencji cieszyńskiej - wielce wymowny: "CZY STAĆ NAS NA BRAK SYSTEMU REWITALIZACJI?"
Postaram się tu niedługo skomentować jakieś wątki z tej konferencji, a przynajmniej streścić mój własny wykład otwierający tę konferencję.

monikadgeitz monikadgeitz
(moderator)

12.07.09, 15:01

Konferencja w Cieszynie
Bardzo dziękuję za ten post i będę niezmiernie wdzięczna za komentarze wątków z konferencji w Cieszynie i streszczenie Pana wykładu.

Pozdrawiam rewitalizacyjnie, przy okazji z nadzieją, iż jedna z odpowiedzi na pytanie postawione w tytule konferencji brzmiała - jesteśmy za biedni, by nie postawić na rewitalizację, lub może - ZINTEGROWANA REWITALIZACJA jako sektor ekonomiczny jest OBSZAREM NAJWIĘKSZEGO WZROSTU GOSPODARCZEGO na świecie w XXI wieku, pod warunkiem, iż zaczniemy zwracać na to ekonomiczną uwagę, nie bazując jedynie na przyzwyczajeniu do epoki industrialnej - paradoksalnie "błogosławieństwa w przebraniu" dla nowej epoki, którą jest właśnie epoka zintegrowanej rewitalizacji,

Monika D-Geitz

Generator Generator

26.08.09, 12:50

EC Szombierki – wpis do Katalogu „Kreatywnych obiektów poprzemysłowych” (propozycja)
Wprawdzie dotychczasowe osiągnięcia Zespołu Elektrociepłowni Bytom S.A. nie uprawniają do przekazania gotowej recepty na przyspieszenie procesu rewitalizacji obiektów poprzemysłowych dla celów kultury, jednak możemy podzielić się praktycznymi doświadczeniami, wskazującymi na kreatywność podmiotów kultury i środowisk twórczych, przejawianą po zetknięciu się z postindustrialną przestrzenią, należącej do nas Elektrociepłowni Szombierki.

HISTORIA. ARCHITEKCI
Elektrownia Szombierki od początku XX wieku stanowi nieodłączny element krajobrazu Bytomia. To jeden z najlepiej zachowanych symboli niegdysiejszej potęgi przemysłowej miasta. Obiekt wybudowano w manierze modernistycznej, według projektu niemieckich architektów Emila i Georga Zillmanów. Łączy on idee wczesnego modernizmu ze śmiałymi rozwiązaniami inżynierskimi, opartymi na konstrukcjach stalowych. Budowla posiada równocześnie wyczuwalny, szczególnie na dziedzińcu pod wieżą zegarową, klimat pruskich zamków. Smukłość całej budowli z charakterystycznymi dla Zillmanów wieżami: zegarową i węglową oraz jej wewnętrzna przestrzeń (strzeliste fasady, okna i wysokie stropy) - to z kolei przejaw sakralizacji architektury przemysłowej, będący doskonałym odniesieniem do niematerialnej postaci energii.

WYGASZANIE PRODUKCJI w EC SZOMBIERKI
W połowie lat 90-tych przeprowadzono gruntowną modernizację drugiej elektrociepłowni ZEC Bytom - tj. EC Miechowice, opierając na niej podstawową produkcję Spółki. EC Szombierki, w której w tym czasie zlikwidowano produkcję energii elektrycznej, stała się jedynie źródłem rezerwowo-szczytowym systemu ciepłowniczego miasta. Systematyczne ograniczanie produkcji i wyłączanie poszczególnych podsystemów energetycznych elektrociepłowni oraz perspektywa całkowitego zaprzestania działalności wytwórczej - postawiły Spółkę u progu XXI w. wobec problemu zagospodarowania niewykorzystanych przestrzeni, innymi słowy - znalezienia nowej tożsamości dla obiektu.

KONIECZNOŚĆ RESTRUKTURYZACJI i OCHRONY DZIEDZICTWA
Zaistniała zatem konieczność restrukturyzacji majątku ( malejąca efektywność ekonomiczna i deprecjacja techniczna urządzeń energetycznych) i jednocześnie zrodziło się poczucie odpowiedzialności za historyczny obiekt, obudzona została świadomość jego wartości kulturowej, uświadomiony został sentymentalny związek kilku pokoleń energetyków, których życie związane było z pracą w elektrowni. Wszystko to nakazywało rozpoczęcie działań chroniących obiekt przed degradacją, a nawet całkowitym zniszczeniem.
Realizując swoją misję Spółka przystąpiła do szeregu inicjatyw, łączących biznes, kulturę i sport - w szczególności wspierając przedsięwzięcia, zmierzające do nadania obiektom Elektrociepłowni Szombierki nowej jakości.

EC SZOMBIERKI-MIEJSCE KREATYWNE
Pierwszym poważnym partnerem stał się Śląski Teatr Tańca. Od 2002 roku Spółka podejmuje z nim współpracę w ramach corocznej Międzynarodowej Konferencji Tańca Współczesnego i Festiwalu Sztuki Tanecznej. Sukcesy pierwszych inscenizacji spowodowały, że w postindustrialnych budynkach elektrociepłowni znalazły swoje miejsce zarówno spektakle zawodowych zespołów tanecznych i teatrów tańca z całego świata, jak i warsztaty taneczne - w ramach projektów społeczno-edukacyjnych adresowanych do osób niepełnosprawnych, starszych i młodzieży ze środowisk zagrożonych.
Kontakty z ŚTT rozbudziły świadomość potencjału drzemiącego w murach elektrowni i aktywność twórców, stając się inspiracją do podjęcia kolejnych wyzwań. Firma rozpoczęła współpracę z animatorami kultury i artystami, którzy chcą realizować projekty w postindustrialnej scenerii. Podejmowane są głównie te inicjatywy, które stanowią demonstrację możliwości wykorzystania obiektów elektrociepłowni do celów związanych z kulturą, w tym takie, w których postindustrialna sceneria stanowi dodatkowy walor.
Do najbardziej spektakularnych należą Gala Mozartowska (rok 2006) oraz Gala Verdiego (rok 2008); projekty zrealizowane we współpracy z Fundacją dla Śląska.
Na terenie Elektrociepłowni Szombierki odbywają się nie tylko koncerty i przedstawienia, lecz także plenery, czy też sesje fotograficzne i filmowe. W ich ramach wykonywano między innymi zdjęcia do: teledysku szwedzkiej grupy rockowej Mamutach, filmu dokumentalnego „Gospodarz” (o generale Jerzym Ziętku, zrealizowane przez TVN Historia), zrealizowano plener fotograficzny „Fotodej”, którego organizatorem był internetowy portal społecznościowy- MM Silesia. Największa hala "Szombierek" gościła, poza wymienionymi, również: spektakle Festiwalu „Teatromania”, Festiwal Muzyki Nowej i I-szy Bytomski Plener Artystów Plastyków. Niezwykle udane i spektakularne okazały się imprezy łączące kulturę, biznes i sport: dwie „Gale sportów walki”, a także zawody łucznicze o randze mistrzowskiej. Dla spotęgowania atrakcyjności wielu imprez, organizowanych w EC Szombierki - widownia dowożona jest kolejką wąskotorową. Kolejką opiekuje się Stowarzyszenie Górnośląskich Kolei Wąskotorowych, które w sezonie zimowym, organizuje cykliczne wycieczki do elektrociepłowni dla turystów lubiących zwiedzanie obiektów poprzemysłowych. Przewodnikami dla nich są wówczas pracownicy ZEC Bytom (członkowie koła Stowarzyszenia Elektryków Polskich).
Niepowtarzalna przestrzeń wnętrz elektrociepłowni to zarówno miejsce prezentacji dokonań twórczych i źródło natchnienia dla artystów, jak i platforma wymiany koncepcji i doświadczeń w dziedzinie kształtowania krajobrazu kulturowego. Tu przykładami są m.in. projekt „Śląsk - Południowa Walia“, Górnośląskie Dni Dziedzictwa, Szczyt Młodzieży Regionalnego Trójkąta Weimarskiego w Województwie Śląskim, pod hasłem: „Trzy regiony industrialne w procesie zmiany – przyszłością młodych ludzi w Europie”.

PRZEMYSŁ KULTURALNY – TO SIĘ OPŁACA
W tym miejscu warto podkreślić, że związek ZEC Bytom S.A. z kulturą i sztuką (rola donatora czy współorganizatora) nie nosi znamion filantropijnych i jest swoistą inwestycją o charakterze strategicznym. Doświadczenia Spółki oparte na idei klastrów kultury, pozwalają wymienić następujące efekty i korzyści, płynące ze współpracy z podmiotami kultury:
· skuteczna promocja wizerunku spółki energetycznej oraz marki jej produktów - w wymiarze regionalnym i ogólnopolskim
· efektywniejsza i mniej kosztowna, niż tradycyjne, forma marketingu i promocji
· inspiracja w kształtowaniu nowej tożsamości obiektu i ciekawy w swych założeniach pomysł na restrukturyzację majątku
· wsparcie działań, dotyczących pozyskania inwestora/partnera do zagospodarowania terenów i obiektów EC Szombierki,
· inspirowanie kreatywności pracowników i tworzenie przyjaznego miejsca pracy, zwiększenie więzi pracownika z firmą (podnoszenie kultury organizacji),
· zbudowanie silnych więzi ze społecznością Bytomia i władzami lokalnymi.

NAGRODY i WYRÓŻNIENIA
Związki natury „klastrowej” z podmiotami kultury – przyniosły dla ZEC Bytom S.A. znaczący wzrost prestiżu w regionalnym środowisku. Potwierdzają to uzyskanie nagrody i wyróżnienia. W 2006 roku za wspieranie inicjatyw kulturalnych na Śląsku ZEC Bytom S.A. otrzymał nagrodę "Arts & Business Award" w kategorii „Małe i średnie przedsiębiorstwa”, a w roku 2008 „Śląskie Skrzydła” - za aktywną ochronę dziedzictwa kulturowego i pieczę nad wartościowymi obiektami poprzemysłowymi oraz „Dyplom za zasługi dla rozwoju turystyki w Województwie Śląskim”, otrzymany z rąk Marszałka Województwa Śląskiego.
Żywe zainteresowanie obiektem wśród mieszkańców miasta i turystów potwierdza obecność i wysoka pozycja EC Szombierki w dwóch wakacyjnych plebiscytach internetowych: "7 cudów województwa śląskiego" oraz „Perły w Koronie Województwa Śląskiego”.
Praktyczne doświadczenia Spółki z zakresu marketingu i sponsoringu projektów artystycznych w przestrzeniach postindustrialnych - zostały opisane w publikacji Uniwersytetu Jagiellońskiego i Fundacji COMMITMENT TO EUROPE arts & business: „Sponsoring kultury i sztuki w praktyce“, a także wielu publikacjach prasowych, relacjach radiowych i telewizyjnych.
Bilansując dotychczasowe efekty, można stwierdzić, że ZEC Bytom S.A., będąc, przede wszystkim, wytwórcą ciepła i energii elektrycznej, dzięki swemu wielowymiarowemu podejściu do współpracy z otoczeniem (również na płaszczyźnie społecznej, etycznej i ekologicznej) jest postrzegany jako przedsiębiorstwo społecznie odpowiedzialne, o znanej na lokalnym rynku marce producenta energii, które w istotny sposób wpływa na kształtowanie wizerunku Bytomia - jako ośrodka działalności kulturalnej, wykorzystującej industrialną przestrzeń.

Krzysztof Roman

monikadgeitz monikadgeitz
(moderator)

28.08.09, 16:31

Szombierki
Ogromnie dziękuję Panu za tę opowieść.
Chciałabym się odnieść do kwestii porudzonych przez Pana, jako inspiracji dla podejścia do obiektów poprzemysłowych jao bogactwa i dziedzictwa:

1) KONIECZNOŚĆ RESTRUKTURYZACJI i OCHRONY DZIEDZICTWA
Słowa-klucze niosące ogromne znaczenie, wynikające z szacunku i chęci przekazania dziedzictwa w ręce kolejnych pokoleń:
- poczucie odpowiedzialności za historyczny obiekt, - - świadomość jego wartości kulturowej,
- sentymentalny związek kilku pokoleń energetyków, których życie związane było z pracą w elektrowni.

Szczęściarzem jest miejsce, gdzie trzymający własność w swych rękach "realizują swoją misję" - tu "realizując swą misję Spółka przystąpiła do szeregu inicjatyw, łączących biznes, kulturę i sport - w szczególności wspierając przedsięwzięcia, zmierzające do nadania obiektom Elektrociepłowni Szombierki nowej jakości" - to clue sukcesu - intencja zachowania duszy dziedzictwa.

(2) EC SZOMBIERKI-MIEJSCE KREATYWNE

- Śląski Teatr Tańca i cała idea rewitalizacji społecznej: "zarówno spektakle zawodowych zespołów tanecznych i teatrów tańca z całego świata, jak i warsztaty taneczne - w ramach projektów społeczno-edukacyjnych adresowanych do osób niepełnosprawnych, starszych i młodzieży ze środowisk zagrożonych.
Kontakty z ŚTT rozbudziły świadomość potencjału drzemiącego w murach elektrowni i aktywność twórców, stając się inspiracją do podjęcia kolejnych wyzwań. Firma rozpoczęła współpracę z animatorami kultury i artystami, którzy chcą realizować projekty w postindustrialnej scenerii.

Bardzo podoba mi się opis tych akcji:
"Podejmowane są głównie te inicjatywy, które stanowią demonstrację możliwości wykorzystania obiektów elektrociepłowni do celów związanych z kulturą, w tym takie, w których postindustrialna sceneria stanowi dodatkowy walor (...) Gala Mozartowska (rok 2006) oraz Gala Verdiego (rok 2008); projekty zrealizowane we współpracy z Fundacją dla Śląska.
(...)
Niepowtarzalna przestrzeń wnętrz elektrociepłowni to zarówno miejsce prezentacji dokonań twórczych i źródło natchnienia dla artystów, jak i platforma wymiany koncepcji i doświadczeń w dziedzinie kształtowania krajobrazu kulturowego. Tu przykładami są m.in. projekt „Śląsk - Południowa Walia“, Górnośląskie Dni Dziedzictwa, Szczyt Młodzieży Regionalnego Trójkąta Weimarskiego w Województwie Śląskim, pod hasłem: „Trzy regiony industrialne w procesie zmiany – przyszłością młodych ludzi w Europie”.

Cieszę się, iż pojawił się ten głos:
"PRZEMYSŁ KULTURALNY – TO SIĘ OPŁACA
W tym miejscu warto podkreślić, że związek ZEC Bytom S.A. z kulturą i sztuką (rola donatora czy współorganizatora) nie nosi znamion filantropijnych i jest swoistą inwestycją o charakterze strategicznym. Doświadczenia Spółki oparte na idei klastrów kultury, pozwalają wymienić następujące efekty i korzyści, płynące ze współpracy z podmiotami kultury:
· skuteczna promocja wizerunku spółki energetycznej oraz marki jej produktów - w wymiarze regionalnym i ogólnopolskim
· efektywniejsza i mniej kosztowna, niż tradycyjne, forma marketingu i promocji
· inspiracja w kształtowaniu nowej tożsamości obiektu i ciekawy w swych założeniach pomysł na restrukturyzację majątku
· wsparcie działań, dotyczących pozyskania inwestora/partnera do zagospodarowania terenów i obiektów EC Szombierki,
· inspirowanie kreatywności pracowników i tworzenie przyjaznego miejsca pracy, zwiększenie więzi pracownika z firmą (podnoszenie kultury organizacji),
· zbudowanie silnych więzi ze społecznością Bytomia i władzami lokalnymi."

Ogromnie dziękuję i mam nadzieję, iż ten przykład zainspiruje inne. Jest autentyczny, szczery i w związku z tym z natury wskazujący na sukces!

Łączę ukłony,
Monika D-Geitz
W sumie: 5  
« Luty 2020 »
PnWtŚrCzPtSbNd
1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29

Miejskie powidoki


10.05.2010
Kwestia przestrzeni publicznej - czy istnieje czy nie istnieje? - wciąż jest jednym z bardzo popularnych tematów dyskusji o przestrzeni miejskiej.
więcej »
10.05.2010
Czy ulica Słoneczna różni się Cmentarnej? Ulica Komarowa od Wołoskiej? Czy przemianowanie Ronda Babka na Rondo Radosława ma znaczenie? Czy obchodzi nas, że w centrum Warszawy jest rondo Dmowskiego, skoro i tak zwyczajowo wszyscy spotykają się "pod Rotundą"? Czy znaki poziomie i pionowe, które codziennie mijają niosą ze sobą jakieś znaczenie?
więcej »
26.04.2010
ZASP zbiera podpisy pod apelem w sprawie wstrzymania prac nad poprawkami do uchwały „o zmianie ustawy o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej i innych ustaw dotyczących zmian prawa kultury".
więcej »
26.04.2010
Wygląda na to, że sytuacja niezależnych grup artystycznych w naszym kraju jest dość opłakana. W niskich budżetach miast (w tym również Warszawy) przewidziano dla nich nadzwyczaj niskie dotacje.
więcej »
26.04.2010
Natura zwykle jest inspiracją dla sztuki i architektury, znacznie rzadziej projekty artystyczne uwzględniają rośliny i zwierzęta jako potencjalnych użytkowników. Zdarzają się jednak nieliczne, ale wyjątki.
więcej »
01.04.2010
The Association for Cultural Economics International organizuje w czerwcu w Kopenhadze 16. Międzynarodową Konferencję Ekonomika Kultury.
więcej »
Partner technologiczny
Orange
Partnerzy
Województwo Małopolskie Urząd Miasta Krakowa
Współorganizatorzy
Uniwersytet Krakowskie
Organizator
NCK
Pod patronatem
Ministerstwo
Partnerzy medialni
Logo Logo Logo Logo Logo Logo Logo Logo